UMRA 2024 / AVIO

UMRA 2024 / AVIO

Vrijednost umre najbolje se ogleda u propisu umre. Ako kažemo da je vadžib, onda znamo da je to jedno od najdražih djela Uzvišenom Allahu. U hadisi kudsiju koji je zabilježio imam Buhari od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, koji prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a koji prenosi od svoga Gospodara: “Moj mi se rob ne može približiti sa nečim što je Meni draže od onoga što sam mu naredio. I neprestano će Mi se Moj rob približavati sa nafilama sve dok ga ne zavolim.” Najveći dokaz koji ukazuje na vrijednost umre je ovaj hadis, da su najdraža djela Uzvišenom Allahu ona djela koja je On naredio. Što znači, ako je umra obavezna, onda je to jedno od najdražih djela Uzvišenog Allaha.

 

15.03-22.03.2024
3 NOĆI U MEDINI / 4 NOĆI U MEKKI
AVIO PREVOZ: FLYNAS DIREKTAN LET

 

„Umra u Ramazanu ima vrijednost hadždža“ (Buhari; Muslim; Edu Davud; Tirmizi: Ibn Madže)

 

PLAN PUTOVANJA

1. DAN – 15.03.2024 (PETAK)
SARAJEVO – JEDDA – MEDINA

Okupljanje na sarajevskom aerodromu 3 sata prije polijetanja. Let za Jeddu u 12:50 sati. Slijetanje u Jeddu u 19:20 h (sva vremena su lokalna). Nakon obavljenih carinskih formalnosti i pasoške kontrole, slijedi transfer vozom do Medine. Smještaj u hotel. Noćenje u Medini.

2. DAN – 16.03. (SUBOTA)
MEDINA

Klanjanje sabah namaza. Doručak. Poslije doručka slobodno vrijeme za upražnjavanje ibadeta prema individualnim potrebama. Noćenje u Medini.

3. DAN – 17.03. (NEDJELJA)
MEDINA

Klanjanje sabah namaza. Doručak. Poslije doručka slijedi obilazak mubarek mjesta u okolini Medine: Mesdžid Quba, 3 km sjeverno od džamije Muhammeda a.s. Ovo je prva džamija koju je lično Muhammmed a.s. gradio. Klanjanje 2 rekata nafile u njoj ima vrijednost obavljanja Umre. Nastavljamo put ka brdu Uhud, 5 km sjeverno od Medine, za koju je poslanik a.s. rekao: “Uhud je planina koju volimo i koja voli nas”. U podnožju brda se nalazi mezarje šehida Uhuda, među kojima je i mezar Hamze r.a. koji se tu nalazi i lijepo je nazvati selam. Nakon toga slijedi slobodno vrijeme za upražnjavanje ibadeta prema individualnim potrebama, počevši s podne namazom u Poslanikovoj džamiji. Noćenje u Medini.

4. DAN – 18.03. (PONEDJELJAK)
MEDINA – MEKKA

Odlazak na sabah namaz u džamiju Muhammeda a.s.. Doručak. Poslije doručka odlazak na podne namaz. Napuštanje soba i polazak za Mekku turističkim autobusima. (Preporučujemo oblačenje Ihrama za muškarce u hotelu prije polaska). Poslije cca 30 minuta vožnje, zaustavljamo se na Mikatu Zulhulejfa, klanjamo 2 rekata ihramskog namaza i nijjetimo Umru. Nastavak putovanja za Meku. Dolazak u Meku u večernjim satima. Smještaj u hotelu. Nakon smještaja, obavljanja zajedničke Umre (Tavafa i Saja). Noćenje u Mekki.

5 .DAN – 19.03. (UTORAK)

Klanjanje sabah namaza. Doručak. Ibadet po vlastitom nahođenju. Slobodno vrijeme za ibadet. Noćenje u Mekki.
Abdullah b. Amr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Crni kamen i Mekamu Ibrahim su dva džennetska rubina. Da Allah nije utrnuo njihovo svjetlo, osvijetlili bi prostor između istoka i zapada.” (Et-Tirmizi, 3/217/878; Ahmed, 2/213; Ibn Hibban, 9/24/3710. Imam El-Hakim, En-Nevevi i šejh El-Albani ovu predaju smatraju ispravnom.

6. DAN 20.03. (SRIJEDA)
MEKKA

Klanjanje sabah namaza. Doručak. Oko 9:00 sati odlazak na Arefat autobusima, na Arefatu je Poslanik a.s. održao oprosni govor, a na Brdu milosti su se prvi put sastali hazreti Adem i Hava. Nastavljamo ka Muzdallifi, te zaključno ka Mini, koja se nalazi 4,8 km od Muzdallifi. Prolazimo spored planine Al-Nour koja se nalazi istočno od Mekke. Na njoj se nalazi pećina Hira, najdraže Poslanikovo mjesto za molitvu, prije nego je postao Poslanik. To je mjesto gdje je Poslanik a.s. primio objavu svete knjige Kur’an.

7. DAN 21.03. (ČETVRTAK)
MEKKA

Klanjanje sabah namaza. Doručak. Poslije doručka slobodno vrijeme za upražnjavanje ibadeta prema individualnim potrebama. Preporučujemo neka svako, ko može, obavi još jednu Umru ili barem tavaf. Noćenje u Mekki.

8. DAN 22.03. (PETAK)
MEKKA – DŽEDA – SARAJEVO

U ranim jutarnjim satima cca 04:00h ukrcavanje u autobuse i transfer prema aerodromu u Džedi. Obavljanje sabah namaza. Nakon obavljanja carinskih i pasoških formalnosti, ukrcaj na let za Sarajevo u 08:50 sati. Slijetanje u Sarajevo je predviđeno u 12:00 sati (sva vremena su lokalna).

U CIJENU UKLJUČENO:

 • Aerodromske takse
 • Avio prevoz na relaciji Sarajevo – Džeda – Sarajevo / Flynas
 • Svi transferi i posjete prema programu
 • Brzi voz na relaciji Džeda – Medina
 • Smještaj u hotelu (5*) prema programu putovanja: 4 noći u Medini / 5 noći u Mekki
 • Troškove vize sa osiguranjem i ishođenje vize
 • Šerijatski vodič Hasan Redžić i dva pomoćna vodiča (za muškarce i žene)
 • Obilasci mubarek mjesta u Mekki i Medini
 • Organizacija putovanja

U CIJENU NIJE UKLJUČENO:

 • Individualni troškovi
 • Doplata za 1/1 sobu: 1.400 KM
 • Osiguranje od otkaza putovanja

 

CIJENE
1/4 SOBA : 2.900 KM
1/3 SOBA : 3.100 KM
1/2 SOBA : 3.300 KM

 

HOTELI:

 • MEDINA: SWISS INTERNATIONAL HOTEL

 • MEKKA: INFINITY HOTEL

Potrebna dokumentacija za vizu:

 • Putna isprava (pasoš, putovnica) biometrijska sa rokom važenja 180 dana od dana polaska na putovanje.

SET GROUP samo radi na posredovanju te ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku, kao što ne odgovara za tačnost podataka u vizi, niti za eventulane greške učinjene od strane ambasade ili trećeg lica, a koje bi mogle uticati na valjanost i važnost vize.

DODATNE INFORMACIJE

NAPOMENA: Ovo je tehnički obrađen program i naš prijedlog. Moguća su odstupanja i dodatna ispunjavanja prema potrebi i dogovoru sa grupom kako bi što ugodnije boravili na ovim Mubarek mjestima. Agencija zadržava pravo izmjene programa i cijene u slučaju promjene kalkulativnih elemenata, avio karata, smještaja, kursa dolara ili eura i ostalih troškova koji direktno utiču na formiranje konačne cijene aranžmana.

Uslovi prijavljivanja: Prilikom rezervacije 30% avans. Ostatak se plaća najkasnije 15 dana prije polaska. Za otkaz 30 dana prije polaska: 20% storno troškova; 20-29 dana: 30% storno troškova; za 14-21 dan prije polaska: 50%; 7-14 dana prije polaska: 70% te za nedolazak ili odustajanje od putovanja 100% storno troškova. Agencija SET GROUP zadržava pravo izmjene cijene uslijed promjene kalkulativnih elemenata. Kalkulacija rađena na bazi minimalno 30 putnika, dana 15.03. i na osnovu odnosa kursa 1 USD = 1,85 KM. Agencija zadržava pravo izmjene cijene ukoliko dođe do promjene kursa dolara.

*PO ODLUCI ADMINISTRACIJE SAUDIJSKE ARABIJE ZA ŽENE NIJE POTREBAN MAHREM

 

REZERVACIJE I INFORMACIJE NA KONTKAT BROJ TELEFONA:
032/407-515